Stanovy spolku

Kdo jsme

Svět vzdělávání je nezisková orgsnizace - spolek, která vznikla přeměnou právní formy z původního zájmového sdružení právnických osob. Změna právní formy nabyla účinnosti k 12. 4. 2016. Svět vzdělávání původně vznikl v roce 2004 jako zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je provozování organizované sítě jeho členů – jednotlivých místních center celoživotního vzdělávání. Tato místní centra pracují v sídlech členů sdružení, což jsou střední školy, vyšší odborné školy a po dlouhá léta to byla také Vysoká škola podnikání, a.s.

Čím se zabýváme

  • vzdělávací činností v oblasti celoživotního učení,
  • vědecko-výzkumnou činností v oblasti celoživotního učení,
  • poradenskou a informační činností pro organizace a instituce veřejného i soukromého sektoru se zájmem o problematiku celoživotního učení,
  • propagací a implementací programů Evropské unie i Vlády ČR v oblasti podpory celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů,
  • koordinací a participací na realizovaných projektech zaměřených na podporu celoživotního učení a rozvoj lidských zdrojů,
  • spoluprací s tuzemskými a zahraničními subjekty v rámci předmětu činnosti SV,
  • zprostředkováním finanční podpory projektů v oblasti celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů,
  • prosazováním legislativních změn v oblasti podpory celoživotního učení a zejména uznávání celoživotního učení,
  • propagací činností sdružení jako celku a jeho jednotlivých členů, program podpory rozvoje a kontroly kvality služeb členů sdružení.

 

Historie sdružení

Vznik stávajícího sdružení "Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání" úzce souvisí s realizovaným projektem KRAJ (Komplexní rozvoj aktivit jednotlivců, 2002 - 2003) v rámci PHARE 2000 - RLZ. Hlavním výsledkem tohoto projektu totiž bylo Krajské centrum celoživotního vzdělávání (dále KCCV) - síť místních center celoživotního vzdělávání (dále MCCV), jež bylo ustaveno na základě sdružení právnických osob bez právní subjektivity, které bylo organizačně zaštítěno Vysokou školou podnikání, a.s., kde od ledna 2004 fungovalo jako samostatná divize. V době od ledna do června 2004 pak bylo KCCV transformováno v zájmové sdružení právnických osob s právní subjektivitou pod názvem "Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání" (Ve zkratce také jako Svět vzdělávání), které bylo založeno v červnu 2004 (registrace KÚ MSK, odbor vnitřních věcí, č.j.: VV/6344/04-R-03/04, dne 21. 6. 2004). Samotný fakt vzniku zájmového sdružení právnických osob s právní subjektivitou pod názvem „SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ – SÍŤ MÍSTNÍCH CENTER CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ v červnu 2004, je potvrzením nosné myšlenky projektu KRAJ a vyjádřením víry členských (zakládajících) organizací v dlouhodobě udržitelnou a funkční síť tzv. Místních center celoživotního vzdělávání. Zakladateli sdružení je jedenáct Místních center celoživotního vzdělávání, tedy středních škol, vyšších odborných škol a Vysoké školy podnikání, a.s., jež jsou geograficky reprezentativně rozložena v městech po celém Moravskoslezském kraji.